Β' Έπαινος για τον 12ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Επίπλου στην Έκθεση Furnidec


Ο Χρήστος Αυγερινός με τον Β' έπαινο στον 12ο πανελλήνιο διαγωνισμό επίπλου στην έκθεση Furnidec
Ο Β' έπαινος για τον 12ο πανελλήνιο διαγωνισμό επίπλου στην έκθεση Furnidec για τον Χρήστο Αυγερινό
Μικροέπιπλα, θέμα του Χρήστου Αυγερινού για τον 12ο πανελλήνιο διαγωνισμό επίπλου στην έκθεση Furnidec