Ευρεσιτεχνία Αυτόματου Φωτοτυπικού Μηχανήματος του Νικολάου Αυγερινού (Έτος 1955)


Ευρεσιτεχνία αυτόματου φωτοτυπικού μηχανήματος του Νικολάου Αυγερινού 1
Ευρεσιτεχνία αυτόματου φωτοτυπικού μηχανήματος του Νικολάου Αυγερινού 2
Ευρεσιτεχνία αυτόματου φωτοτυπικού μηχανήματος του Νικολάου Αυγερινού 3
Ευρεσιτεχνία αυτόματου φωτοτυπικού μηχανήματος του Νικολάου Αυγερινού 4