Υπηρεσίες


Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Έκδοση Οικοδομικών Εργασιών

Μελέτες Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων

Μελέτες Πυροπροστασίας

Μελέτες Αδειών Λειτουργίας - Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Μελέτες - Αδειοδοτήσεις Ξενοδοχείων

Πιστοποιημένος Αξιολογητής Κατάταξης Αστεριών και Κλειδιών

Ενεργειακός Επιθεωρητής

Άδειες Εγκαταστάσεων - Λειτουργίας - Βιομηχανιών - Εργαστηρίων - Μεταποίηση

Μελέτες Interior Design Καταστημάτων - Ξενοδοχείων - Κατοικιών